Budowa pracy licencjackiej

Wszystkie prace licencjackie opierają się na jednym głównym schemacie, dzięki któremu możliwe jest pewne ujednolicenie. Oczywiście mogą wystąpić pewne modyfikacje, jeśli promotor tak sobie zażyczy, jednak ogólnie wszystkie prace licencjackie wyglądają podobnie. Zaczynamy oczywiście od strony tytułowej, która ma swój ustalony wygląd. Wszystkie elementy muszą się znajdować w odpowiednich miejscach. Jest to bardzo sformalizowany wygląd, którego należy przestrzegać. W dalszej kolejności prace licencjackie muszą zawierać niezbędne oświadczenia, w których zaznaczamy, że praca nie została skopiowana i wyrażamy lub nie wyrażamy zgody na jej udostępnianie. Trzeba także wiedzieć, że podpisy muszą zostać wykonane własnoręcznie, ponieważ inaczej prace licencjackie nie zostaną przyjęte. W dalszej kolejności możemy umieścić podziękowania albo dedykację, jeśli mamy taką potrzebę. Następnie znajduje się już spis treści, który najlepiej wygenerować automatycznie w programie to edycji tekstów, żeby nie było żadnych nieścisłości dotyczących kolejnych stron. Później mamy już kolejne rozdziały i tutaj także trzeba popracować nad stylem poszczególnych nagłówków. Wszelkie takie wymagania formalne powinniśmy poznać na jednym z pierwszych seminariów, ponieważ właśnie wtedy ustala się wszystkie takie zasady. Jeśli jednak nie uzyskamy takich ważnych informacji, zawsze można zajrzeć na strony internetowe, gdzie prace licencjackie zostały szeroko omówione, a wtedy uzyskamy wszystkie interesujące nas informacje.