Jak powstał wszechświat?

Zdaniem astronomów początkiem wszechświata był wielki wybuch. Ten zaś nie był zwykłą eksplozją w której energia i materia powstała w skutek ów wybuchy rozlatują się w przestrzeni, gdyż poza nim nie istniała żadna inna przestrzeń . Prawdopodobnie przed wielkim wybuchem nie było nawet czasu, czas zaczął się wraz z powstaniem wszechświata. Początkowo w pierwszym ułamku sekundy wielkiego wybuchu wszechświat, choć to niezwykłe, osiągną rozmiary pomarańczy i składał się z czystej energii. Po upływie zaledwie sekundy wszechświat miał już rozmiary układu słonecznego ! daje to nam obraz tego, w jakim tempie rozrasta się wszechświat i jego nieskończona materia, powstają protony, elektrony i neutrony które, jak wiemy powstają atomy. Po 5 min wszechświat przypominał gęstą mgłę . Później Elektrony łącząc się z protonami, jądrami deuteru lub helu tworzą pierwsze atomy. następnie wszechświat ochładza się , dzięki czemu powstają protogalaktyki ( wczesne stadia galaktyk ) z czasem utworzą one większe galaktyki, jakie obserwujemy obecnie.