Orbita Ziemi

Orbita Ziemi ma kształt eliptyczny, różnica między aphelium a peryhelium wynosi 5,1 mln km, przy średniej odległości 149,5 mln km. Kształt orbity przez lata zmienia się, 95 tys. lat temu był o wiele bardziej eliptyczny niż obecnie. Powodem tych zmian są m.in. siły ciążenia Słońca i innych planet. Takie oddziaływania nazywane są cyklem Milankovitcha, który odegrał dużą rolę w epokach lodowcowych. Nazwą tą określamy płaszczyznę, na której znajduje się orbita Ziemi, bądź też drogę pozornego ruchu Słońca po sklepieniu nieba, na tle Zodiaka, nazywamy ekliptyką.Rotacja to ruch planety wokół własnej osi. Żadna z planet nie obraca się względem osi dokładnie pod kątem prostym – oś rotacji Ziemi nachylona jest pod kątem 23,4o. Z zagadnieniem tym wiąże się pojęcie północnej gwiazdy, to jest tej, która znajduje się prawie dokładnie nad biegunem północnym. Obecnie taką gwiazdą jest Gwiazda Polarna, 5 tys. lat temu był nią Thuban, a za 12 tys. lat będzie nią Vega. Ziemia, jak i pozostałe planety, posiada pole magnetyczne. Nie jest ono stałe, ponieważ ulega zmianom dobowym, rocznym i wiekowym. Występują bieguny magnetyczne, które jednak nie są zgodne z położeniem biegunów geograficznych. Bieguny magnetyczne Ziemi:Grenlandia, 78° szerokości geograficznej północnej i 105° długości geograficznej zachodniejAntaktyda, 66° szerokości geograficznej południowej i 105° długości geograficznej wschodniejBiegun magnetyczny charakteryzuje się tym, że na nich igła busoli ustawia się prostopadle do powierzchni Ziemi.